• /drein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ống dẫn (nước...), cống, rãnh, mương, máng
  (y học) ống dẫn lưu
  Sự rút hết, sự bòn rút hết, sự tiêu hao, sự làm kiệt quệ
  a drain on someone's purse
  sự bòn rút tiền của ai
  (từ lóng) hớp nhỏ (rượu)

  Ngoại động từ

  ( (thường) + off, away) rút, tháo, tiêu (nước); làm ráo nước (quần áo giặt, bát đĩa rửa)
  to drain off the water
  tháo nước
  Uống cạn (nước, rượu)
  to drain dry; to drain to the dregs
  uống cạn
  (y học) dẫn lưu
  Rút hết, bòn rút hết, tiêu hao, làm kiệt quệ
  to drain the wealth of a country
  bòn rút hết của cải của một nước
  to drain someone of his property
  lấy hết của cải của ai, bòn rút hết tài sản của ai

  Nội động từ

  ( (thường) + off, away) chảy đi, thoát đi, tiêu đi (nước...)
  Ráo nước (quần áo giặt, bát đĩa rửa)
  ( + through) chảy ròng ròng, chảy nhỏ giọt (qua...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  ==

  Hóa học & vật liệu

  ống hút nước

  Xây dựng

  cống thoát
  building drain
  cống thoát nước trong nhà
  town main drain
  cống thoát nước trong thành phố

  Y học

  ống dẫn lưu

  Điện lạnh

  cực máng
  máng dòng

  Kỹ thuật chung

  kênh
  catch drain
  kênh hút nước
  collecting drain
  kênh tiêu
  drain trap
  kênh tháo u
  dòng cực máng
  làm kiệt quệ
  lỗ xả
  lỗ xả nước
  lối tháo
  giếng thoát nước
  trap drain
  giếng thoát nước xiphông
  mương
  agricultural (pipe) drain
  mương nông nghiệp
  branch drain
  mương nhánh
  combined drain
  mương máng liên hợp
  drain ditch
  mương thoát
  drain-ditch
  mương máng
  field drain
  mương ruộng
  main drain
  mương chính
  open drain
  mương hở
  property service drain
  mương sử dụng riêng
  rock drain
  mương xếp đá
  rubble drain
  mương xả rác
  soakage drain
  mương thấm
  spoon drain
  mương máng
  weeper drain
  mương thấm
  mương thoát nước
  mương tưới
  ống xả nước
  defrost water drain line
  đường ống xả nước phá băng
  ống thoát nước

  Giải thích EN: Any pipe, channel, or the like used to carry off excess or unwanted liquid, such as dishwater from a sink, rainwater from a paved surface, and so on.

  Giải thích VN: Bất cứ ống dẫn, kênh mương hoặc một cái khác tương tự dùng để chảy đi những loại chất lỏng thừa hoặc không muốn sử dụng như nước rửa bát từ bồn rửa bát,nước mưa từ vỉa hè, v.v….

  agricultural (pipe) drain
  đường ống thoát nước nông nghiệp
  building storm drain
  ống thoát nước mưa trong nhà
  central drain
  ống thoát nước trung tâm
  ceramic drain
  ống thoát nước bằng gốm
  deck drain downspout
  ống thoát nước mặt cầu
  drain mouth
  miệng ống thoát nước
  French drain
  đường ống thoát nước kiểu Pháp
  horizontal drain
  ống thoát nước nằm ngang
  house drain
  ống thoát nước của nhà ở//
  main drain
  ống thoát nước chính
  master drain
  ống thoát nước chính
  soil drain
  ống thoát nước thải
  stone drain
  ống thoát nước bằng đá
  stoneware drain
  ống thoát nước bằng sành
  subsoil drain
  ống thoát nước ngầm
  ống tiêu nước
  box drain
  ống tiêu nước hình hộp
  drain head
  đầu ống tiêu nước
  drain pipeline
  đường ống tiêu nước
  fissure drain
  ống tiêu nước có khe
  open drain
  ống tiêu nước lộ thiên
  surface drain
  ống tiêu nước lộ thiên
  tile drain
  ống tiêu nước bằng gốm
  trap drain
  ống tiêu nước xiphông
  vitrified ceramic drain
  ống tiêu nước bằng sành
  sự cất tải
  sự dẫn lưu
  rãnh
  blind drain/blind ditch
  rãnh xương cá/đường thấm ngang
  branch drain
  rãnh điều chỉnh
  branch drain
  rãnh điều hòa
  catch drain
  rãnh tháo nước
  catch drain
  rãnh trên núi
  catch water drain
  rãnh thoát nước
  catch-drain
  rãnh tập trung nước
  catchwater-drain
  rãnh tập trung nước
  collecting drain
  rãnh tiêu
  collector drain
  rãnh thu thập nước
  complete drain
  rãnh tiêu nước hoàn chỉnh
  cross drain
  rãnh tiêu nước ngang
  current drain cable
  cáp rãnh
  drain ditch
  rãnh (thoát) nước mưa
  drain ditch
  rãnh thoát nước
  drain water
  nước rãnh
  drain-ditch
  rãnh thoát nước
  feeder drain
  rãnh điều chỉnh
  feeder drain
  rãnh điều hòa
  intercepting drain
  rãnh hãm nước
  master drain
  rãnh đỉnh
  master drain
  rãnh đón nước sườn đồi
  open drain
  rãnh tiêu nước hở
  pipeless drain
  rãnh tiêu nước không (có) ống
  riverside drain
  rãnh tiêu nước ở bờ
  rock fill drain
  rãnh đổ đá để thoát nước
  sand drain
  rãnh cát tiêu nước
  sand drain
  rãnh tiêu nước ngầm
  stone drain
  rãnh thoát nước bằng đá
  subsidiary drain
  rãnh điều chỉnh
  subsidiary drain
  rãnh điều hòa
  surface drain
  rãnh tiêu nước lộ thiên
  surface water drain
  rãnh thoát nước trên bề mặt
  weeper drain
  rãnh tập trung nước
  róc nước
  rút
  sự tháo nước
  foundation drain
  sự tháo nước ở móng
  sự xả
  thoát
  agricultural (pipe) drain
  đường ống thoát nước nông nghiệp
  air drain
  sự thoát khí
  arterial drain
  cống thoát nước
  arterial drain
  ống thoát nước
  blind drain
  ống ngầm thoát nước
  branch drain
  ống nhánh thoát nước
  building drain
  cống thoát nước trong nhà
  building storm drain
  ống thoát nước mưa trong nhà
  catch water drain
  rãnh thoát nước
  central drain
  ống thoát nước trung tâm
  ceramic drain
  ống thoát nước bằng gốm
  collector drain
  hầm thoát nước
  deck drain downspout
  ống thoát nước mặt cầu
  drain auger
  lỗ khoan thoát nước
  drain body
  lõi thoát nước
  drain connection
  ống thoát nước
  drain ditch
  mương thoát
  drain ditch
  rãnh (thoát) nước mưa
  drain ditch
  rãnh thoát nước
  drain dragline
  giếng thoát nước
  drain fittings
  phụ tùng thoát nước
  drain mouth
  lỗ thoát nước
  drain mouth
  miệng ống thoát nước
  drain pipe
  ống thoát nước
  drain pit
  hố thoát nước
  drain system
  hệ thống thoát nước
  drain tap
  lỗ thoát nước
  drain tile
  gạch thoát
  drain valve
  van thoát nước
  drain water
  dòng chảy thoát
  drain water
  nước thoát
  drain well
  giếng thoát
  drain-ditch
  rãnh thoát nước
  drainage pit (drainpit)
  giếng thoát
  effluent drain
  dòng thoát nước
  French drain
  đường ống thoát nước kiểu Pháp
  horizontal drain
  ống thoát nước nằm ngang
  house drain
  ống thoát nước của nhà ở//
  main drain
  đường thoát nước chính
  main drain
  ống thoát nước chính
  master drain
  ống thoát nước chính
  rock fill drain
  rãnh đổ đá để thoát nước
  soil drain
  ống thoát nước thải
  stone drain
  ống thoát nước bằng đá
  stone drain
  rãnh thoát nước bằng đá
  stoneware drain
  ống thoát nước bằng sành
  subsoil drain
  ống thoát nước ngầm
  surface water drain
  rãnh thoát nước trên bề mặt
  town main drain
  cống thoát nước trong thành phố
  trap drain
  giếng thoát nước xiphông
  vertical drain
  thoát nước thẳng đứng
  water drain (age)
  thoát nước
  well drain
  giếng thoát nước
  tiêu
  battery drain
  sự tiêu hao acquy
  blind drain
  cống ngầm tiêu nước
  blind drain
  ống ngầm tiêu nước
  box drain
  ống tiêu nước hình hộp
  collecting drain
  kênh tiêu
  collecting drain
  rãnh tiêu
  complete drain
  rãnh tiêu nước hoàn chỉnh
  cross drain
  rãnh tiêu nước ngang
  drain dragline
  ống tiêu nước
  drain dragline
  phương pháp tiêu nước
  drain dragline
  thiết bị tiêu nước
  drain filter beds
  tầng lọc có tiêu nước
  drain head
  đầu ống tiêu nước
  drain hole drilling
  sự khoan lỗ tiêu nước
  drain pipe
  ống tiêu
  drain pipe
  ống tiêu nước
  drain pipeline
  đường ống tiêu nước
  drain pocket
  hố tiêu nước
  drain sluice
  cống tiêu nước
  drain trench
  hào tiêu nước
  drain tunnel
  đường hầm tiêu
  fissure drain
  ống tiêu nước có khe
  open drain
  ống tiêu nước lộ thiên
  open drain
  rãnh tiêu nước hở
  pipeless drain
  rãnh tiêu nước không (có) ống
  riverside drain
  rãnh tiêu nước ở bờ
  sand drain
  rãnh cát tiêu nước
  sand drain
  rãnh tiêu nước ngầm
  slotted drain
  khe tiêu nước
  spillway drain pipe
  ống tràn tiêu nước
  storm drain
  máy tiêu nước mưa
  surface drain
  ống tiêu nước lộ thiên
  surface drain
  rãnh tiêu nước lộ thiên
  tile drain
  ống tiêu nước bằng gốm
  toe drain
  nền tiêu thủy
  toe drain
  đống đá tiêu nước
  trap drain
  ống tiêu nước xiphông
  trench drain
  hào tiêu nước
  trench drain
  sự tiêu nước qua hào
  vitrified ceramic drain
  ống tiêu nước bằng sành
  water drain
  tiêu nước
  tiêu nước
  blind drain
  cống ngầm tiêu nước
  blind drain
  ống ngầm tiêu nước
  box drain
  ống tiêu nước hình hộp
  complete drain
  rãnh tiêu nước hoàn chỉnh
  cross drain
  rãnh tiêu nước ngang
  drain dragline
  ống tiêu nước
  drain dragline
  phương pháp tiêu nước
  drain dragline
  thiết bị tiêu nước
  drain filter beds
  tầng lọc có tiêu nước
  drain head
  đầu ống tiêu nước
  drain hole drilling
  sự khoan lỗ tiêu nước
  drain pipe
  ống tiêu nước
  drain pipeline
  đường ống tiêu nước
  drain pocket
  hố tiêu nước
  drain sluice
  cống tiêu nước
  drain trench
  hào tiêu nước
  fissure drain
  ống tiêu nước có khe
  open drain
  ống tiêu nước lộ thiên
  open drain
  rãnh tiêu nước hở
  pipeless drain
  rãnh tiêu nước không (có) ống
  riverside drain
  rãnh tiêu nước ở bờ
  sand drain
  rãnh cát tiêu nước
  sand drain
  rãnh tiêu nước ngầm
  slotted drain
  khe tiêu nước
  spillway drain pipe
  ống tràn tiêu nước
  storm drain
  máy tiêu nước mưa
  surface drain
  ống tiêu nước lộ thiên
  surface drain
  rãnh tiêu nước lộ thiên
  tile drain
  ống tiêu nước bằng gốm
  toe drain
  đống đá tiêu nước
  trap drain
  ống tiêu nước xiphông
  trench drain
  hào tiêu nước
  trench drain
  sự tiêu nước qua hào
  vitrified ceramic drain
  ống tiêu nước bằng sành

  Kinh tế

  chảy đi
  chảy máu
  brain drain (brain-drain)
  sự thu hút trí thức ra nước ngoài-CHẢY MÁU CHẤT XÁM
  ống dẫn máng
  sự rút hết
  sự tiêu hao
  drain on the resources
  sự tiêu hao tài nguyên
  thất thoát
  brain drain
  thất thoát chất xám
  dollar drain
  thất thoát đô la

  Địa chất

  ống tiêu nước, rãnh tiêu nước, hào tiêu nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X