• (đổi hướng từ Twigs)
  /twig/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cành con, nhánh con
  Que dò mạch nước
  (điện học) dây nhánh nhỏ
  (giải phẫu) nhánh động mạch, nhánh mạch máu
  Mốt; phong cách
  to work the twig
  dùng que để dò mạch nước

  Ngoại động từ

  (thông tục) nhận ra; hiểu được, nắm được
  I soon twigged who had told them
  tôi hiểu ngay là ai đã bảo cho họ biết
  Thấy, quan sát

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cành nhỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X