• /kait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái diều
  (động vật học) diều hâu
  (nghĩa bóng) kẻ tham tàn; kẻ bịp bợm, quân bạc bịp
  (thương nghiệp), (từ lóng) văn tự giả; hối phiếu giả
  (hàng hải) cánh buồm cao nhất (chỉ giương lên khi có gió nhẹ)
  (quân sự), (từ lóng) máy bay
  to fly a kite
  thả diều
  (nghĩa bóng) thăm dò ý kiến
  (thương nghiệp), (từ lóng) lấy tiền bằng văn tự giả; lấy tiền bằng hối phiếu giả

  Nội động từ

  Bay lên như diều
  (thương nghiệp), (từ lóng) lấy tiền bằng văn tự giả; lấy tiền bằng hối phiếu giả

  Ngoại động từ

  Làm bay lên như diều
  (thương nghiệp), (từ lóng) chuyển thành văn tự giả; chuyển thành hối phiếu giả

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  điều bay

  Kỹ thuật chung

  cái diều

  Kinh tế

  chi phiếu khống
  kite flier
  người viết chi phiếu khống
  kite-flying
  viết chi phiếu khống
  chi phiếu không tiền bảo chứng
  hối phiếu khống
  hối phiếu thông dụng
  phiếu khoán khống
  séc khống
  viết chi phiếu khống
  kite fier (kite-fier)
  người viết chi phiếu khống
  kite flier
  người viết chi phiếu khống

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bird , hang glider , hawk , sail , soar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X