• Xây dựng

    tường gối

    Giải thích EN: A partition that forms a side wall to support roof rafters beneath a pitched roof. Giải thích VN: Một bức vách ngăn hình thành một bức tường bên để đỡ xà phía dưới một mái dốc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X