• /bi'ni:θ/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ở dưới thấp, ở dưới

  Giới từ

  Ở dưới, thấp kém
  below the row of trees
  dưới hàng cây
  beneath our eyes
  dưới con mắt chúng ta
  as a musician, he is far beneath his brother
  là nhạc sĩ thì nó kém anh nó xa
  Không đáng, không xứng
  beneath notice
  không đáng chú ý
  beneath contempt
  không đáng để cho người ta khinh, khinh cũng không đáng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  above , higher , over
  preposition
  above , higher , over , superior

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X