• /leibail/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ rụng, dễ biến, dễ huỷ, dễ rơi
  (vật lý), (hoá học) không ổn định, không bền

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không ổn định, không bền

  Xây dựng

  không ổn định, không bền, dễ rụng, dễ biến, dễ hủy

  Cơ - Điện tử

  (adj) không ổn định, không bền

  Kỹ thuật chung

  không bền
  labile equilibrium
  sự cân bằng không bền
  labile form
  dạng không bền
  labile state
  trạng thái không bền
  thermo-labile
  không bền nhiệt
  không ổn định
  labile current
  dòng điện không ổn định
  labile equilibrium
  cân băng không ổn định
  labile point
  điểm không ổn định
  labile region
  vùng không ổn định
  dễ biến

  Kinh tế

  dễ hỏng

  Địa chất

  không ổn định, không bền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X