• /læm/

  Thông dụng

  Động từ

  (từ lóng) đánh, quật, vụt (bằng gậy)
  to lam into somebody
  quật ai, đánh ai

  Danh từ

  Sự chạy trốn, sự trốn tránh
  to be on the lam
  bỏ trốn, đào tẩu, trốn mất

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sét chịu lửa
  sét pha cát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X