• /´læriət/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây thừng (để cột ngựa vào cọc)
  Dây thòng lọng (để bắt ngựa, bò...)

  Ngoại động từ

  Bắt (ngựa, thú rừng) bằng dây thòng lọng

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  lasso , noose , reata , riata , rope , tether

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X