• /nu:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thòng lọng
  Mối ràng buộc khi lập gia đình
  To put one's neck /head into the noose
  Đưa cổ vào tròng, đưa đầu vào thòng lọng

  Ngoại động từ

  Buộc thòng lọng
  Bắt bằng dây thòng lọng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ensnare , entrap , hang , hitch , lariat , lasso , loop , snare , tie , trap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X