• /'teðə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây dắt (dây thừng, xích buộc một con vật khi nó đang ăn cỏ)
  Phạm vi, giới hạn (hiểu biết, chịu đựng...)
  to be at the end of one's tether
  kiệt sức, hết hơi; hết phương kế

  Ngoại động từ

  Buộc, cột bằng dây
  to tether a horse to a tree
  buộc ngựa vào cây

  Tin học

  Nối 1 thiết bị cầm tay với máy tính
  tethering
  dùng smartphone nối với máy tính bằng wifi/dây USB, máy tính sẽ online bằng sóng của điện thoại
  tethered capture, tethered shooting
  máy ảnh nối với máy tính, nhưng sử dụng máy tính để chụp ảnh

  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X