• /´la:fiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cười, sự cười đùa

  Tính từ

  Vui cười, vui vẻ, tươi cười
  a laughing face
  bộ mặt tươi cười
  it is no laughing matter
  đây không phải là chuyện đùa
  to die laughing
  cười lả đi
  to be laughing
  ở vào hoàn cảnh quá thuận lợi


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X