• /´rizibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ cười, hay cười
  to have risible nevers
  có máu buồn
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) tức cười, đáng buồn cười; lố lăng
  a risible answer
  câu trả lời tức cười


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X