• /'lævətəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phòng rửa mặt
  Nhà xí máy, nhà tiêu máy

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhà xí

  Kỹ thuật chung

  bồn rửa
  buồng vệ sinh
  lavatory wash basin
  chậu rửa của buồng vệ sinh
  buồng xí
  chậu rửa
  lavatory wash basin
  chậu rửa của buồng vệ sinh
  wall-hung lavatory
  chậu rửa treo trên tường
  nhà vệ sinh
  phòng rửa mặt
  phòng tẩy trang

  Kinh tế

  phòng rửa
  sterilizing lavatory
  phòng rửa thanh trùng

  Các từ liên quan