• /ˈbeɪsən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái chậu
  Chỗ trũng lòng chảo
  (địa lý,địa chất) lưu vực, bể, bồn
  river basin
  lưu vực sộng
  coal basin
  bể than
  Vũng, vịnh nhỏ

  Giao thông & vận tải

  vùng nước ở cảng
  vùng tàu đậu

  Vật lý

  bồn chứa

  Kỹ thuật chung

  bể
  bể (nước)
  elevated basin
  bể nước cao
  fire extinction basin
  bể nước chữa cháy
  fire extinction basin
  bể nước để dập tắt lửa
  bể chứa
  annual storage basin
  bể chứa nước trong năm
  daily storage basin
  bể chứa nước hàng ngày
  ground water basin
  bể chứa nước ngầm
  seasonal storage basin
  bể chứa nước trong mùa
  underground water basin
  bể chứa nước ngầm
  water storage basin
  bể chứa nước
  watering basin
  bể chứa nước
  weekly storage basin
  bể chứa nước trong tuần
  winter storage basin
  bể chứa nước trong mùa đông
  bồn
  bồn (nước)
  bồn rửa
  bồn trũng
  intermount basin
  bồn trũng giữa núi
  oceanic basin
  bồn trũng đại duơng
  oil basin
  bồn trũng chứa dầu
  petroleum basin
  bồn trũng chứa dầu khí
  hồ chứa
  catch basin
  hồ chứa nước
  catchment basin
  hồ chứa nước
  detention basin
  hồ chứa nước
  reservoir basin
  hồ chứa dự trữ nước
  storage basin
  hồ chứa nước
  storage basin
  hồ chứa nước trên cao
  upper storage basin
  hồ chứa nước
  upper storage basin
  hồ chứa nước trên cao
  water basin regulated storage
  dung tích động của hồ chứa nước
  water storage basin
  hồ chứa nước
  chậu rửa
  built-in basin
  chậu rửa liền tường
  corner basin
  chậu rửa góc tường
  group wash basin
  chậu rửa cụm
  individual wash basin
  chậu rửa đơn (nhà, công trình)
  inset basin
  chậu rửa ghép
  integral trap basin
  chậu rửa liền xi phông
  lavatory wash basin
  chậu rửa của buồng vệ sinh
  semi-recessed basin
  chậu rửa trong hõm tường
  space saver basin
  chậu rửa chỗ hẹp
  under counter basin
  chậu rửa dưới quầy
  vanity basin
  chậu rửa trang điểm
  wall-hung basin
  chậu rửa treo tường
  wash basin
  chậu rửa mặt
  wash-basin faucet
  vòi chậu rửa
  wash-basin tap
  vòi chậu rửa
  lưu vực
  lưu vực dòng chảy
  khay
  vịnh nhỏ
  vũng
  air basin
  vùng không khí
  basin (forshipping)
  vũng tàu
  basin irrigation
  sự tưới khoanh vùng
  drainage basin
  vùng giáng thủy
  drainage basin
  vùng mưa
  drainage basin
  vùng thoát nước
  drainage basin
  vùng thu nước
  drainage basin
  vùng tiêu nước
  gully basin
  vũng mương xói
  recharge basin
  vũng nạp lại
  retarding basin
  vũng làm chậm
  river basin
  vũng nước
  tidal basin
  vũng (có) thủy triều
  tidal basin
  vũng nước triều
  turning basin
  vùng để quay tàu (ở cảng)
  underground water basin
  vùng nước ngầm
  vũng nhỏ
  vũng nước
  tidal basin
  vũng nước triều
  underground water basin
  vùng nước ngầm
  vùng trũng hình cầu

  Kinh tế

  cây húng quế

  Nguồn khác

  • basin : Corporateinformation

  Địa chất

  vùng mỏ (ví dụ bể than...), bồn, lưu vực, bể chứa nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X