• /´privi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Riêng tư, kín, bí mật
  a privy matter
  vấn đề riêng tư
  to be privy to something
  được biết riêng việc gì
  privy parts
  chỗ kín (bộ phận sinh dục)
  ( + to something) chia sẻ sự bí mật của cái gì
  I wasn't privy to the negotiations
  tôi không tham gia vào cuộc họp kín của những cuộc thương lượng
  Lord Privy Seal
  quan giữ ấn nhỏ

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà triệu phú
  (từ cổ, nghĩa cổ) nhà xí, nhà tiêu, nhà vệ sinh
  (pháp lý) đương sự, người hữu quan

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hố xí riêng (không có đường ống thoát)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  known , public , revealed , unaware , unknowing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X