• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  dung dịch lọc

  Giải thích EN: The solution or soluble material that results from a leaching process. Giải thích VN: Dung dịch hoặc và vật liệu hòa tan tạo ra bằng quy trình lọc nước.

  Xây dựng

  hoà tan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X