• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  lọc nước

  Giải thích EN: The process of separating a soluble substance from a solid by washing or by the percolation of water or other liquid through the substance, as in coffee-making. Giải thích VN: Quy trình tách một chất hòa tan ra khỏi chất cứng bằng cách rửa hay cho lọc qua nước giống như là pha cà phê.

  Xây dựng

  sự khử kiềm

  Kỹ thuật chung

  ngâm chiết
  leaching agent
  chất ngâm chiết
  leaching coefficient
  hệ số ngâm chiết
  leaching factor
  hệ số ngâm chiết
  leaching plant
  thiết bị ngâm chiết
  leaching residue
  cặn ngâm chiết
  leaching tank
  thùng ngâm chiết
  leaching trench
  hố ngâm chiết
  nước ngâm rỉ
  sự chiết
  sự khử
  sự ngâm chiết
  sự ngâm rỉ
  sự rửa lũa

  Môi trường

  Chiết lọc: Quá trình qua đó các thành phần có thể tan được hoà tan và lọc qua đất bởi một dung dịch lọc. (Xem: nước chiết.)

  Địa chất

  sự ngâm chiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X