• /len´tikjulə/

  Thông dụng

  Cách viết khác lenticulated

  'lentif˜:m
  tính từ
  Hình hột đậu

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc hình thấu kính
  thuộc nhân đậu
  thuộc thể thủy tinh

  Kỹ thuật chung

  dạng thấu kính
  lenticular intercalation
  lớp kẹp dạng thấu kính
  lenticular reservoir
  tầng chứa dạng thấu kính
  lenticular screen
  mạng dạng thấu kính
  lenticular structure
  cấu trúc dạng thấu kính
  lenticular twin
  song tinh dạng thấu kính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X