• /´letəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ghi chữ, sự in chữ, sự viết chữ, sự khắc chữ, chữ in, chữ viết, chữ khắc
  Sự viết thư

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự đóng số
  sự ghi chữ
  sự khắc chữ

  Toán & tin

  phông chữ

  Giải thích VN: Tập hợp hoàn chỉnh các chữ cái, các dấu câu, các con số, và các ký tự đặc biệt, theo một kiểu loại, trọng lượng (thường) hoặc đậm nét, dáng bộ (thẳng hoặc nghiêng) và kích cỡ phù hợp và có thể phân biệt khác nhau. Thường thuật ngữ này được dùng không đúng để chỉ về kiểu loại ( typeface). Có hai loại phông chữ: phông ánh xạ bit và phông hình bao. Mỗi loại lại có hai phiên bản: phông màn hình và phông máy in.

  Kỹ thuật chung

  kiểu chữ

  Giải thích VN: Tập hợp hoàn chỉnh các chữ cái, các dấu câu, các con số, và các ký tự đặc biệt, theo một kiểu loại, trọng lượng (thường) hoặc đậm nét, dáng bộ (thẳng hoặc nghiêng) và kích cỡ phù hợp và có thể phân biệt khác nhau. Thường thuật ngữ này được dùng không đúng để chỉ về kiểu loại ( typeface). Có hai loại phông chữ: phông ánh xạ bit và phông hình bao. Mỗi loại lại có hai phiên bản: phông màn hình và phông máy in.

  Gothic lettering
  kiểu chữ Gôtic
  hand lettering
  kiểu chữ viết tay
  lettering style
  kiểu chữ đọc rõ
  normal lettering
  kiểu chữ tiêu chuẩn
  old style lettering
  kiểu chữ cổ điển
  Roman lettering
  kiểu chữ Latinh
  slant lettering
  kiểu chữ nghiêng
  style of lettering
  kiểu chữ viết
  technical lettering
  kiểu chữ kỹ thuật
  lời ghi chú
  tiêu đề

  Kinh tế

  chữ in
  chữ tiêu chuẩn
  chữ viết
  tiêu đề (quảng cáo)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X