• /slɑ:nt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thơ ca) xiên, nghiêng

  Danh từ

  Dốc, đường dốc; dốc nghiêng, vị trí nghiêng
  (thông tục) thành kiến, quan điểm có định kiến
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cái liếc
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự quở mắng gián tiếp, sự phê bình gián tiếp
  on a/the slant
  nghiêng, xiên; không thẳng

  Ngoại động từ

  Làm nghiêng; đặt nghiêng
  Trình bày (tin tức..) theo một quan điểm nào đó
  to slant the story to protect the minister
  trình bày câu chuyện theo quan điểm nhằm bảo vệ ông bộ trưởng

  Nội động từ

  Nghiêng về một phía; không thẳng
  Xuyên tạc (tin tức)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đĩa (lắp) nghiêng trên trục

  Kỹ thuật chung

  hướng dốc
  nghiêng

  Giải thích EN: An inclined line, surface, or direction of movement.

  Giải thích VN: Một đường nghiêng, mặt phẳng hay hướng của chuyển động.

  agar slant
  môi trường thạch nghiêng
  agar slant
  thạch nghiêng
  slant chute
  máng nghiêng
  slant depth
  độ sâu nghiêng của ren
  slant distance
  khoảng cách nghiêng
  slant distance
  tầm nghiêng
  slant engine
  động cơ đặt nghiêng
  slant fracture
  vết nứt nghiêng
  slant lettering
  kiểu chữ nghiêng
  slant path
  đường nghiêng
  slant polarization
  hiện tượng phân cực nghiêng
  slant range
  cự ly nghiêng
  độ chao
  độ chênh lệch dần
  độ dốc
  độ nghiêng
  độ sụt
  đường dốc xuống
  làm nghiêng
  làm xiên
  lệch
  slant drilling
  khoan lệch
  mái dốc
  mặt nghiêng
  mặt vát
  sự chuyển hướng
  sự nghiêng
  sườn dốc
  vị trí nghiêng

  Kinh tế

  ống nghiệm thạch nghiêng
  thạch nghiêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X