• /lju:/

  Thông dụng

  Danh từ

  in lieu of
  thay cho
  to take milk in lieu of coffee
  uống sữa thay cho cà phê


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X