• /in'sted/

  Thông dụng

  Giới từ

  Thay cho, thay vì
  instead of this
  thay cho cái này, thay vì cái này
  instead of going out, he stayed at home
  đáng lẽ phải đi ra ngoài, anh ta lại ở nhà

  Phó từ

  Để thay thế
  since we had no sugar, we used honey instead
  vì không có đường, chúng tôi dùng mật để thay thế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thay cho, thay thế
  instead of this
  thay cho điều này


  Kỹ thuật chung

  thay thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X