• Xây dựng

  cầu nâng

  Giải thích EN: An apparatus that opens by vertical ascension. Giải thích VN: Dụng cụ thí nghiệm mở lên theo chiều dọc.

  vertical lift bridge
  cầu nâng trên phương thẳng đứng
  vertical lift bridge
  cầu nâng-hạ thẳng đứng
  cầu nâng (trên phương đứng)

  Kỹ thuật chung

  cầu nhấc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X