• /'laitniɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chớp, tia chớp
  as quick as lightning ,like a streak of lightning
  nhanh như chớp, trong nháy mắt

  Tính từ

  Đột ngột, nhanh như cắt
  a lightning strike
  cuộc đình công đột ngột (không báo trước)
  lightning war
  chiến tranh chớp nhoáng

  Cấu trúc từ

  lightning never strikes in the same place twice
  (tục ngữ) sét chẳng đánh ai hai lần

  Chuyên ngành

  Điện

  chớp

  Kỹ thuật chung

  sét
  tia chớp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  fulgurant , fulgurous , sheet , streak
  noun
  fireball , levin
  verb
  fulgurate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X