• /stri:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường sọc, vệt
  black with red streaks
  màu đen sọc đỏ
  streak of light
  một vệt sáng
  streak of lightning
  tia chớp
  like a streak of lightning
  nhanh như một tia chớp
  Vỉa
  Tính, nết, tính nết
  he has a streak of humour in him
  ở anh ta có cái nét hài hước
  Hồi, cơn, vận (thời kỳ thua hoặc thắng liên tục; nhất là trong đánh bạc)
  to hit a winning streak
  gặp vận đỏ
  like a streak
  (thông tục) nhanh như chớp
  the silver streak
  biển Măng-sơ

  Ngoại động từ

  Đánh dấu cái gì bằng những đường sọc, những vệt
  white marble streaked with brown
  đá hoa trắng có vân nâu
  Làm cho có đường sọc, làm cho có vệt
  face streaked with tears
  mặt đầy nước mắt chảy thành vệt
  white marble streaked with red
  cẩm thạch trắng có vân đỏ

  Nội động từ

  Thành sọc, thành vệt
  Thành vỉa
  (thông tục) di động rất nhanh (theo hướng nào đó)
  the children streaked off (down the street) as fast as they could
  bọn trẻ phóng vùn vụt thật nhanh (xuống đường phố)
  Trần truồng chạy nhanh qua một khu rộng, trống để gây khó chịu cho mọi người hoặc để đùa vui

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Ô tô

  vết bẩn mỏng dài

  Toán & tin

  vận

  Xây dựng

  vần

  Y học

  dải, đường rảnh hay băng hẹp

  Kỹ thuật chung

  dải
  đường sọc (trên giấy)
  lớp
  lớp mỏng
  sọc
  vạch
  streak agar
  vạch cấy trên thạch
  vân
  vân gỗ
  vệt

  Kinh tế

  đường sọc
  vệt
  vạch cấy
  agar streak
  vạch cấy trên thạch
  vân

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X