• /´lili¸hwait/

  Thông dụng

  Tính từ
  Trắng như hoa huệ tây, trắng ngần
  Thuộc phái loại người da đen ra ngoài đời sống chính trị
  Danh từ
  Người thuộc phái loại người da đen ra ngoài đời sống chính trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X