• /´giltlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không phạm tội
  (thông tục) không biết tí gì, không có tí nào
  to be guiltless of Latin
  chẳng biết chút nào về tiếng La tinh
  I am guiltless of soap
  tôi chẳng có tí xà phòng nào

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vô tội

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  blameful , corrupt , guilty , immoral , sinful , wrong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X