• Thông dụng

  Danh từ

  Khả năng hữu hạn

  Kỹ thuật chung

  trách nhiệm hữu hạn
  limited liability partnership
  công ty trách nhiệm hữu hạn

  Kinh tế

  trách nhiệm hữu hạn
  limited liability company
  công ty trách nhiệm hữu hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X