• /´pa:tnəʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chung phần; sự cộng tác
  enter into partnership with
  cùng chung phần với; cùng nhập hội với
  a successful partnership
  một sự cộng tác thành công
  Hiệp hội, công ty
  to take someone into partnership
  cho ai nhập hội, nhận ai vào công ty

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự chung phần

  Kỹ thuật chung

  chung phần
  hội
  liên hiệp xí nghiệp

  Chứng khoán

  Công ty hợp danh

  Kinh tế

  chung phần
  công ty
  general partnership
  công ty hợp doanh thường
  limited partnership
  công ty hợp doanh
  limited partnership
  công ty hợp doanh hữu hạn
  limited partnership
  công ty hợp tư
  limited partnership
  công ty hùn vốn
  partnership accounts
  tài khoản công ty
  partnership agreement
  hợp đồng lập công ty
  real-estate partnership
  công ty địa ốc
  special partnership
  công ty góp vốn cổ phần
  trading partnership
  công ty hợp nhân thương mại
  trading partnership
  công ty hợp tác thương mại
  unlimited partnership
  công ty hợp tư (trách nhiệm vô hạn)
  unlimited partnership
  công ty hợp tư (trách nhiệm) vô hạn
  hiệp hội
  industrial partnership
  hiệp hội chủ thợ
  sự chung phần
  sự hợp tác
  sự hùn vốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X