• Kỹ thuật chung

    phạm vi đường hầm

    Giải thích EN: The width of a tunnel as measured between the sides of the tunnel. Giải thích VN: Chiều rộng của một đường hầm được đo giữa hai bên của hầm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X