• /´meʒəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đều đặn, nhịp nhàng, có chừng mực
  with measured steps
  với những bước đi đều đặn
  Đắn đo, cân nhắc, có suy nghĩ, thận trọng (lời nói)
  in measured terms (words)
  bằng những lời lẽ thận trọng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  được đo

  Xây dựng

  được xác định

  Kỹ thuật chung

  được đo
  directly measured
  được đo trực tiếp
  measured angle
  góc (được) đo
  measured current
  dòng điện được đo
  measured parallel to [[]]...
  được đo song song với ...
  measured signal
  tín hiệu được đo
  Noise power in dBm referred to or measured at 0TLP (DBM0)
  Công suất tạp âm tính theo dBm tương ứng với hoặc được đo tại 0 TLP
  Works to be Measured
  công trình cần được đo lường

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X