• Kỹ thuật chung

    đai hình chữ V

    Giải thích EN: A V-belt of rubberized fabric links attached by metal fasteners. Giải thích VN: Một dây đai hình chữ V bằng sợi bọc cao su gắn vào các bộ móc bằng kim loại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X