• /[ə'tæt∫t]/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gắn bó
  after several trips to Vietnam, they have grown closely attached to this heroic people
  sau nhiều lần viếng thăm Việt Nam, họ dần dần gắn bó mật thiết với dân tộc anh hùng này
  Đính kèm
  Attached below please find my resume
  Hồ sơ cá nhân của tôi được đính kèm dưới đây

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  được buộc chặt

  Kỹ thuật chung

  cố định
  kẹp chặt
  gia cố
  tăng cường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X