• /´loud¸lain/

  Kinh tế

  vạch tải
  certificate of load line
  giấy chứng vạch tải
  international load line
  vạch tải quốc tế
  winter market for load line
  dấu hiệu vạch tải mùa đông (của tàu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X