• Vật lý

  cuộn đặt (phụ) tải
  cuộn đặt gánh

  Điện lạnh

  cuộn cảm điện thoại

  Điện tử & viễn thông

  cuộn dây gia cảm
  antenna loading coil
  cuộn dây giả cảm ăng ten

  Điện

  cuộn dây tải

  Giải thích VN: Cuộn dây cảm được ghép nối tiếp vào đường dây truyền điện tại các khoảng cách bằng nhau, đặc tính quá độ của đường dây đặc biệt là dây trung thế, là đặc tính biểu hiện khi đóng hay ngắt điện.

  vòng cảm ứng

  Giải thích VN: Cuộn dây cung cấp điện xoay chiều bằng hiện tượng cảm ứng điện để được nung nóng trong quá trình nung nóng cảm ứng. còn gọi là cuộn công tác.

  Kỹ thuật chung

  cuộn gia cảm
  phantom-circuit loading coil
  cuộn gia cảm mạch ảo
  telephone loading coil
  cuộn gia cảm điện thoại
  cuộn gia cảm điện thoại
  cuộn pupin
  aerial loading coil
  cuộn Pupin ăng ten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X