• /laos/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .lice

  Rận; chấy
  Kẻ đáng khinh ( số nhiều là louses)

  Động từ

  to louse sth up
  làm hư hỏng

  Chuyên ngành

  Y học

  chấy, rận

  Kinh tế

  rệp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cad , cootie , insect , knave , rat , scoundrel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X