• /ræt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) chuột (loại gặm nhấm trông giống (như) chuột, lớn hơn chuột nhắt)
  (Mỉa) Người xấu xa đê tiện, người phản bội
  (chính trị) kẻ phản bội; kẻ phản đảng
  Công nhân không chịu tham gia đình công, người chiếm chỗ làm của công nhân đình công; người chịu nhận tiền lương ít hơn của công đoàn yêu sách
  rats!
  chuyện vô lý! chuyện lếu láo, chuyện tầm bậy!
  to give somebody rats
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chửi bới ai, la mắng ai
  like a drowned rat

  Xem drown

  like a rat in a hole
  trong tình trạng bế tắc không lối thoát
  to smell a rat

  Xem smell

  Brown rat (common rat, sewer rat, Hanover rat, Norway rat, Brown Norway rat, Norwegian rat, wharf rat
  Chuột cống (loài chuột sống trong cống ngầm)

  Nội động từ

  Bắt chuột, giết chuột
  (chính trị) bỏ đảng, bỏ hàng ngũ trong lúc khó khăn
  (nghĩa bóng) phản bội, bỏ rơi
  to rat on a pal
  phản bạn, bỏ rơi bạn
  Không tham gia đình công

  Ngoại động từ

  (như) drat

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  RAT

  Giải thích VN: Xem route attribute table (bảng thuộc tính route).

  Kỹ thuật chung

  chuột

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X