• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kinh tế

  số tiền trả gọn một lúc
  tổng số tiền bảo hiểm phải trả
  trọn gói
  lump-sum account
  tài khoản trọn gói
  lump-sum contract
  hợp đồng trọn gói
  lump-sum distribution
  phân phát trọn gói
  lump-sum price
  giá trọn gói
  turnkey lump-sum
  phương thức thầu trọn gói kiểu chìa khóa trao tay
  gộp, khoán
  lump-sumtax
  thuế gộp, thuế khoán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X