• /spais/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ gia vị; gia vị
  mixed spice
  gia vị hỗn hợp
  (nghĩa bóng) điều làm thêm hấp dẫn, chất làm đậm đà; mắm muối (câu chuyện...)
  Hơi hướng, vẻ; một chút, một ít
  there is a spice of malice in him
  tính nó có hơi hiểm độc một chút
  a spice of envy in her tone
  vẻ ghen tị trong giọng nói của cô ta

  Ngoại động từ

  Cho gia vị, bỏ gia vị (vào thức ăn)
  Làm đậm đà, thêm mắm thêm muối (vào câu chuyện)
  Tăng cường

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cho gia vị
  đồ gia vị

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X