• Cơ khí & công trình

    độ chính xác của thiết bị máy móc

    Giải thích EN: The geometric behavior of a machine or machine tool relative to specification. Giải thích VN: Một cách vận hành trên phương diện hình học của một máy móc hay thiết bị liên quan tới thông số.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X