• /,spesifi'kei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chi tiết, đặc điểm, chỉ dẫn kỹ thuật

  Danh từ

  Sự chỉ rõ, sự ghi rõ, sự định rõ
  (kỹ thuật) ( số nhiều) đặc điểm kỹ thuật, chi tiết kỹ thuật
  (pháp lý) bản ghi chi tiết kỹ thuật một phát minh mới (máy...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đặc điểm, thông số kỹ thuật,tính năng kỹ thuật

  Ô tô

  các đặc điểm (kỹ thuật)

  Toán & tin

  bản thống kê
  sự chỉ rõ
  sự đặc tả
  sự ghi rõ
  tiêu chuẩn định rõ

  Xây dựng

  tính năng kĩ thuật

  Điện

  thông số kỹ thuật
  specification plate
  biển thông số kỹ thuật

  Kỹ thuật chung

  bản liệt kê
  bản thuyết minh
  các đặc điểm
  đặc điểm kỹ thuật
  Extended Memory Specification (EMS)
  đặc điểm kỹ thuật nhớ mở rộng
  specification sheet
  bản đặc điểm kỹ thuật
  đặc tả
  đặc tính
  control specification
  đặc tính điều khiển
  dimension specification
  đặc tính kích cỡ
  file level specification
  đặc tính mức tệp
  file specification (filespec)
  đặc tính tập tin
  format specification
  đặc tính khuôn
  length specification
  đặc tính độ dài
  motion specification
  các đặc tính hoạt động
  oil specification
  đặc tính dầu
  program specification
  đặc tính chương trình
  software specification
  đặc tính phần mềm
  specification error
  sai đặc tính
  specification error
  sai số đặc tính
  technical specification
  đặc tính kỹ thuật
  đặc tính kỹ thuật
  danh mục (công trình)
  danh mục chi tiết
  điều kiện kỹ thuật
  liệt kê
  quy cách
  Enhanced Expanded Memory Specification (EEMS)
  quy cách kỹ thuật bộ nhớ mở rộng nâng cao
  Enhanced Single Unix Specification (sometimesas ESUS2) (ESES)
  Quy cách Unix đơn nâng cao (đôi khi viết ESUS2)
  Industry/Government Open Systems Specification (IGOSS)
  Quy cách các hệ thống mở Chính phủ/Công nghiệp
  ISDN User - Network Interface - Data Link Layer Specification (Q.921)
  Giao diện người dùng mạng ISDN - Quy cách lớp kết nối dữ liệu
  screening specification
  quy cách rây
  specification of materials
  quy cách vật liệu
  standard specification
  quy cách tiêu chuẩn
  quy trình kỹ thuật
  sự định rõ
  tiêu chuẩn
  acceptance specification
  tiêu chuẩn nghiệm thu
  British standard Specification (B)
  sự đặc tả tiêu chuẩn Anh
  design specification
  tiêu chuẩn thiết kế
  Lotus-Intel Microsoft Expanded Memory Specification-LIM EMS
  một tiêu chuẩn về bộ nhớ mở rộng
  planning standard specification
  đặc điểm tiêu chuẩn quy hoạch
  specification standards
  mức tiêu chuẩn
  specification table
  bảng tiêu chuẩn kỹ thuật
  standard specification
  quy cách tiêu chuẩn
  standard specification
  sự đặc tả tiêu chuẩn
  standard specification
  tiêu chuẩn kỹ thuật

  Kinh tế

  bản thuyết minh tiêu chuẩn kỹ thuật
  điều nêu rõ (trong hợp đồng, của pháp luật)
  điều nêu rõ (trong hợp đồng, của pháp luật...)
  quy cách (hàng hóa, kỹ thuật...)
  quy cách hàng
  sự chỉ rõ
  sự chỉ rõ thuyết minh
  thuyết minh
  tờ khai hàng xuất miễn thuế
  trình bày chi tiết

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X