• Kinh tế

  giảm giá
  mark down (theprice of) goods (to...)
  giảm giá hàng hóa
  mark-down cancellation
  sự hủy bỏ giảm giá
  markdown (mark-down)
  sự giảm giá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  mark

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X