• /mætʃt/

  Toán & tin

  ngang nhau, tương ứng; phù hợp

  Xây dựng

  được làm khớp

  Kỹ thuật chung

  phù hợp
  thích ứng
  matched diodes
  đi-ốt được làm thích ứng
  matched filter
  bộ lọc thích ứng
  matched impedance
  trở kháng được thích ứng
  matched impedance
  trở kháng thích ứng
  matched terminal
  đầu cuối thích ứng
  matched transistors
  tranzito được làm thích ứng
  matched transmission line
  đường truyền thích ứng
  matched tubes
  đèn được làm thích ứng
  tương ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X