• (đổi hướng từ Tubes)
  /tju:b/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ống (tự nhiên hoặc nhân tạo)
  steel tube
  ống thép
  Săm, ruột (xe ô tô...) (như) inner tube
  Ống túyt (dùng để đựng các thứ bột nhão.. sẵn sàng để dùng)
  tubes of glue
  túyt đựng hồ dán
  ( the tube) (thông tục) mêtrô, xe điện ngầm (như) underground, subway
  (như) cathoderayỵtube
  Ống phóng điện tử (đèn hình..)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) đèn điện tử
  ( (thường) số nhiều) ống, vòi (cơ quan có hình ống rỗng trong cơ thể)
  (thực vật học) ống tràng (của hoa)

  Ngoại động từ

  Ráp ống, đặt ống, gắn ống (vào nồi hơi..)
  Làm cho thành hình ống, gò thành hình ống

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ống
  "and" tube
  đèn "và"
  conical tube
  đèn ống
  control tube
  đèn điều khiển
  counting tube
  đèn đếm
  developmental tube
  ống nghiệm
  driver tube
  đèn điều khiển
  electron tube
  đèn điện tử
  memory tube
  ống nhớ


  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  ==

  Hóa học & vật liệu

  ống, đèn
  vật hình ống

  Xây dựng

  hầm tàu điện ngầm

  Y học

  vòi, ống

  Điện

  săm ô tô

  Kỹ thuật chung

  đặt ống
  đèn
  đèn điện tử
  acorn tube
  đèn điện từ nhỏ
  acorn tube
  đèn điện tử nhỏ
  acorn tube
  đèn điện tử nhỏ
  electron tube base
  đế đèn điện tử
  electron tube envelope
  vỏ đèn điện tử
  electron tube grid
  lưới đèn điện tử
  electron tube heater
  bộ nung đèn điện tử
  electron tube heater
  sợi nung đèn điện tử
  electron tube holder
  giá đèn điện tử
  electron tube neck
  cổ đèn điện tử
  electron tube oscillator
  bộ dao động đèn điện tử
  industrial electronic tube
  đèn điện tử công nghiệp
  loctal tube
  đèn loctan (đèn điện tử)
  miniature tube
  đèn điện tử loại nhỏ
  single grid tube
  đèn (điện tử) một lưới
  triode tube
  đèn điện tử ba cực
  tube tester
  máy thử đèn điện tử
  types of tube
  các loại đèn điện tử
  undulating beam interaction electron tube
  đèn điện tử chùm tương tác tạo sóng
  vacuum tube amplifier
  bộ khuếch đại đèn điện tử
  đèn ống
  đường hầm
  draft tube tunnel
  đường hầm xả
  tube transportation
  vận tải theo đường hầm
  đường ống
  frosted tube
  đường ống bị đông lạnh
  frosted tube
  đường ống bị phủ tuyết
  tube turn
  khuỷu cong của đường ống
  đường tàu điện ngầm
  tube railroad
  đường tàu điện ngầm (hình tròn)
  tube railway
  đường tàu điện ngầm (hình tròn)
  ống
  ống cứng
  ống dẫn
  ống mềm
  ống nhỏ
  ruột xe
  puncture sealing tires and tube
  ruột xe vá tự động
  săm (ô tô)

  Kinh tế

  ống nghiệm
  bouillon tube
  ống nghiệm canh thịt
  broth tube
  ống nghiệm canh thịt
  conveying tube
  ống nghiệm nuôi cấy vi sinh vật
  potato tube
  ống nghiệm đựng khoai tây
  ống nhỏ
  ống
  ống kim loại mềm
  collapsible tube
  ống kim loại mềm dựng bột nhào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X