• /¸mɔ:zə´liəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lăng, lăng mộ, lăng tẩm
  lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
  lăng Khải Định - Huế

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lăng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X