• /´kætə¸koum/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hầm để quan tài, hầm mộ
  Hầm rượu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hầm mộ

  Kinh tế

  hầm đựng rượu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X