• /'mɔnjumənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật kỷ niệm, đài kỷ niệm, bia kỷ niệm, công trình kỷ niệm
  Lâu đài
  Lăng mộ
  Công trình kiến trúc lớn
  Công trình lớn, công trình bất hủ (khoa học, (văn học)...)
  a monument of science
  một công trình khoa học bất hủ
  Nhân vật xuất chúng, anh hùng; mẫu mực, gương sáng

  Cấu trúc từ

  the Monument
  đài kỷ niệm hoả hoạn (năm 1666) ở Luân-đôn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đài kỷ niệm
  aesthetic merit of monument
  tính nghệ thuật của đài kỷ niệm
  historic merit of monument
  tính lịch sử của đài kỷ niệm
  đài lịch sử
  đài tưởng niệm
  mốc tiêu
  tượng đài
  monument rebuilding
  sự xây lại tượng đài
  monument reconstruction
  sự trùng tu tượng đài

  Kỹ thuật chung

  cột tiêu
  di tích
  architectural monument
  di tích kiến trúc
  conversion of architectural monument into a museum
  sự bảo tàng các di tích kiến trúc
  historic (al) monument
  di tích lịch sử
  monument certificate
  hồ sơ di tích
  monument conservation
  sự bảo quản di tích
  monument falsification
  sự phục chế di tích
  monument protection zone
  khu di tích được bảo tồn
  monument protection zone
  khu di tích được xếp hạng
  monument ranking
  sự xếp hạng di tích
  monument rebuilding
  sự xây lại di tích
  monument reconstruction
  sự trùng tu di tích
  monument relocation
  sự dịch chuyển di tích
  monument repair
  sự trùng tu di tích
  monument shifting
  sự dịch chuyển di tích
  monument usage conditions
  quy chế sử dụng di tích
  monument value
  giá trị khu di tích
  registration of monument
  sự xếp hạng di tích
  religious architectural monument
  di tích kiến trúc tôn giáo
  điểm đánh dấu

  Giải thích EN: In surveying, a stone or structure set to mark the corner or line of a boundary.

  Giải thích VN: Trong khảo sát, một cấu trúc hay một hòn đá được đặt nhằm đánh dấu đường biên.

  mốc đồ đạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X