• /´kɔfin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Áo quan, quan tài
  (hàng hải) tàu ọp ẹp
  Móng (ngựa)
  to drive a nail into one's coffin
  làm chóng chết, làm giảm thọ (vì lo nghĩ, vì chơi bời quá độ...)

  Ngoại động từ

  Cho vào áo quan, cho vào quan tài
  Cất kỹ, cất vào một chỗ khó lấy ra (sách...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quan tài

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X