• Thông dụng

  Danh từ

  Tư liệu sản xuất

  Xây dựng

  các phương tiện sản xuất
  công cụ sản suất
  tư liệu sản suất

  Kinh tế

  tư liệu sản xuất
  property of means of production
  chế độ sở hữu tư liệu sản xuất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X