• /´soulli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Đơn độc; chỉ có
  solely because of you
  chỉ vì anh
  solely responsible
  chịu trách nhiệm một mình

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  shared , together

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X